Special trailers

 

 

Přívěsy na přepravu kol

Přívěsy na přepravu kol

Kolo je čím dál oblíbenější dopravní prostředek, jezdíme na něm do práce, do školy a ještě větší místo zaujímá ve sportu.

Přepravníky bazénů

Přepravníky bazénů

Vzhledem k rozmanitosti nabízeného sortimentu a individuálnímu technickému řešení zde nejsou zpracovány technické popisy a ceníky.

Transporter gyroplane

Transporter gyroplane

Given the variety of the offered products and custom-made designs, there are no technical descriptions and prices lists available for this category.

Trailers for beekeepers

Trailers for beekeepers

Given the variety of the offered products and custom-made designs, there are no technical descriptions and prices lists available for this category.

Přívěsy pro hasiče

Přívěsy pro hasiče

Hasičské přívěsy můžeme rozdělit podle účelu do dvou kategorií - zásahový přívěs a přívěs pro požární sport.

Přepravník travní sekačky

Přepravník travní sekačky

Vzhledem k rozmanitosti nabízeného sortimentu a individuálnímu technickému řešení zde nejsou zpracovány technické popisy a ceníky.

Průjezdné přívěsy

Průjezdné přívěsy

Průjezdné přívěsy jsou oproti standardním přívěsům vybaveny zadním hydraulickým čelem / rampou.

Sales and presentation stands

Sales and presentation stands

Sales and presentation stands are produced on the basis of the specific requirements of customers.

Mobile stage

Mobile stage

Given the variety of the offered products and custom-made designs, there are no technical descriptions and prices lists available for this category.

Přívěs pro rybáře

Přívěs pro rybáře

Není přívěs jako přívěs.

Do not miss!

News

“Inflatable“ trailer

“Inflatable“ trailer

“Having more space in one´s own store while preserving mobility and drive it away after a time. It is a…

A new fire trailer

A new fire trailer

In recent years, more and more fire societies and associations started to turn to us, whether from among…

news archive